Transport

Retura Søre Sunnmøre har ein funksjonell bilpark, som kan gjennomføre fleire typar transport.

God kapasitet

Våre bilar har god kapasitet, og vi kan mellom anna tilby; flytting av maskiner, traktorar og bilar med maskinflak, frakt av stykkgods både lokalt og mot austlandet, ADR-transport av farleg avfall og gods, innhenting av utrangert utstyr, køyretøy, maskiner, campingvogner, og båtar, samt transport av lause masser med tipp.

Ta kontakt

Kontakt oss for ditt behov, så tilpassar vi den beste løysninga for deg.

Usikker på kva du treng og ynskjer kontakt med oss?

Ring oss eller ta kontakt via skjema her 

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.