Restavfall

     

Restavfall er det avfallet som er igjen når alle avfallstyper som kjeldesorterast, er sortert ut.

Innhaldet i restavfall kan derfor variere, avhengig av ordninga for kjeldesortering der du bur. Det er spesielt viktig at farleg avfall, batteri og EE-avfall aldri blir kasta i restavfallet.

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.