Re-sertifisering ISO 9001 og 14001 i boks

Retura Søre Sunnmøre AS mottok nyleg sertifikat etter den nye standarden for ISO 9001 og 14001.

Den nye standarden er meir tilpassa dagens og morgondagens samfunn i forhold til den gamle.

Vi er sertifisert i både 9001 kvalitet og 14001 miljø.

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.