Rådgjeving og rapportering

Avfallshandtering er eit fagfelt som krev spesialkunnskap, og Retura Søre Sunnmøre har den kompetansen du treng for å sikre at ditt firma handterer avfallet kostnadseffektivt og fornuftig. Samstundes tek vi omsyn til miljøet og følgjer krav frå myndigheitene.

Smart avfallshandtering

Verdien av smart avfallshandtering er stor, då ein kan spare både tid, plass og pengar. For å kunne rådgje våre kundar til rett avfallsløysning, legg Retura store ressursar i intern kompetanseutvikling. Vi er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstyringssystemet ISO 14001.

Med rådgjeving tilbyr vi kunden

I tillegg gjennomfører vi opplæring av tilsette, samt HMS-dokumentasjon etter behov. Vi ser fram til å hjelpe di bedrift til å nå sitt miljømål.

Usikker på kva du treng og ynskjer kontakt med oss?

Ring oss eller ta kontakt via skjema her 

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.