Plast

Plast skal sorterast etter ulike typar.
tørre gjenstandar av plast skal leverast på gjenvinningsstasjonen.

Folieplast sorterast som eigen fraksjon i klar eller farga folieplast. Hos gjenvinnaren blir plasten først grovsortert før den blir pressa saman til ballar og lagra for vidare salg. Når plasten er sortert inn i ulike typer, kan den smeltast ned. Så blir plasten pressa til strimlar, og kutta opp i små bitar, også kalla granulat. Dette er eit råstoff som blir brukt i produksjon av nye plastprodukt. Plasten blir selt vidare til plastgjenvinnarar i fleire land, avhengig av marknadsprisen.

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.