Midlertidig pris-tillegg for auka drivstoffprisar

Kjære kunde.

Dessverre ser vi oss nødt til å tillegge våre kunder eitt drivstoff-tillegg. Dette med bakgrunn i den kraftige auken i drivstoffprisane. Tillegget på +10% kjem på alle transport-tenestene våre og er gjeldande frå 1. april 2022.

 

Dette er sjølvsagt ingen ønska situasjon frå vår side og vi håper at situasjon normaliserer seg raskt.

 

Auken gjeld så lenge situasjonen held fram eller blir erstatta av andre tiltak myndigheitene måtte innføre.

 

Kontakt oss gjerne om noko er uklart.

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.