Ledig stilling – Sjåfør kranbil

Vi søker etter sjåfør til kranbil som kan vise til erfaring med tilsvarande oppdrag. Det er ønskeleg at du kjenner området Volda/Ørsta og omega godt og at du er ein relasjonsbyggar.   Arbeidsoppgåver: Sjåfør har som hovudoppgåve å betene våre næring- og privatkundar med kran- og transport av gods på Sunnmøre og omega. Innimellom kan…

BYGDERYDDING 2021

  Etter påske startar VØR og Retura Søre Sunnmøre med bygderydding i Volda og Ørsta. Dette er eit samarbeid vi har hatt med dei ulike grendelaga i over 20 år. Ved bygderydding sett Retura ut ein konteiner for elektrisk avfall/kvitevarer og ein for skrapjern/metall i kvar bygd. Desse står tilgjengeleg ei veke og blir bytta…