Hentedager i samband med Påske 2022 Næringsruter

  Næringsute Restavfall som går Måndag 11.04  går som normalt Næringsuter Papp som går Tysdag 12.04  går som normalt Næringsrute Glas som går Onsdag 13.04  blir henta Tysdag 12.04 Næringsrute Restavfall som går Torsdag 14.04 blir henta Onsdag 13.04 Næringsrute Restavfall som går Fredag 15.04 blir henta Onsdag 13.04 Næringsrute Restavfall som går Måndag 18.04 blir henta Tysdag 19.04   For øvrige…

Vedteken CO2 avgift frå 1. Januar 2022

Vedteken CO2 avgift frå 1. Januar 2022 Det vart i Stortinget fredag 17.desember, i revidert Statsbudsjett, vedteken innføring av CO2 avgift på avfall som skal til forbrenning. CO2 avgifta pålydande kr.106,- pr. tonn vil verte lagt på tonnprisen på alle avfallstyper som sluttbehandlast ved Norske forbrenningsanlegg. Avgifta gjerast gjeldande for alle frå 1. Januar 2022…

Fornya miljøsertifikat

– Miljøengasjementet i Retura Søre Sunnmøre er sterkt, og vi vil vere leiande på dette i vår region. Difor er vi glade for at vi no er re-sertifisert for ISO 14001 og ISO 9001 som er standardane for miljø- og kvalitetsleiing. – Retura Søre Sunnmøre har hatt desse sertifikata i to periodar sidan 2016, og…

BYGDERYDDING 2021

  Etter påske startar VØR og Retura Søre Sunnmøre med bygderydding i Volda og Ørsta. Dette er eit samarbeid vi har hatt med dei ulike grendelaga i over 20 år. Ved bygderydding sett Retura ut ein konteiner for elektrisk avfall/kvitevarer og ein for skrapjern/metall i kvar bygd. Desse står tilgjengeleg ei veke og blir bytta…