Hentedagar i forbindelse med 2.pinsedag

Næringsrute restavfall Mandag 1/6  blir henta Tysdag 2/6.

Papp blir henta som vanleg 2/6, men grunna dobbelkøyring ber vi om at dunkar og papp står framme frå kl 06.00 Tysdag morgon.

For oversikt over papir-, glas/metall- og matavfallsruter sjå: http://www.retura-ss.no/index.php/kalendar/