Retura Søre Sunnmøre AS er samlokalisert med VØR og vi følgjer deira råd for å begrense smitte. Miljøstasjonen vil ha redusert åpningstid i ei periode fra 20. Mars.

Dette vil også gjelde for kundar av Retura. Sjå utklipp frå pressemelding under:

– I perioden 20. mars t.o.m. 8. april held vi ope måndagar (08.00-15.30), tysdagar (16.00-19.00) og fredagar (08.00-15.30). Miljøstasjonen held stengt laurdagar i same periode, opplyser det interkommunale reinhaldsverket.

Beklager eventuelle ulemper dette medfører for våre kundar, men vi håpar at alle viser forståelse for nødvendige tiltak i ei periode framover.