Våren betyr opprydding i hus og heim!

Ved bestilling av 10m3  container i perioden frå 10.mai til og med 31. mai gir vi gratis leige på container.

Du betalar kun for transport og faktisk mengde avfall i containeren.

Få rydda opp til ferien og bestill i dag!