Farleg avfall

Har du farleg avfall?
Då hjelper vi deg å handtere det på rett måte!

Farleg avfall er avfall som ved uforsvarleg handtering kan påføre menneske, dyr og natur stor skade. Spillolje, løysemiddel, syrer, lut og malingsrestar er eksempel på farleg avfall. Farleg avfall må ikkje blandast med anna avfall, tømast i sluk, eller etterlatast i naturen.

Retura Søre Sunnmøre garanterer trygge avfallsløysingar som tek vare på miljøet og fyller myndigheitene sine krav.
Ta kontakt så hjelper vi deg og di bedrift med korrekt handtering, avfallsdeklarering og rettleiing. Med vår hjelp får du kontroll på farleg avfall!

Eksempler på farleg avfall vi handterar:

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.