Endra tømmedagar – Næringsruter – Jula 2023

Næringsrute Restavfall som går måndag 25.12 blir henta torsdag 28.12.

Næringsrute Papp tysdag 26.12 blir henta onsdag 27.12.

Næringsrute Restavfall torsdag 28.12 går som vanleg.

Næringsrute Restavfall fredag 29.12 går som vanleg.

Næringsrute Restavfall måndag 01.01.2024 blir henta torsdag 04.01.2024

 

For øvrige ruter sjå tømekalender.

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.