Mowi Steinsvik får Returaprisen

– Vi gratulerer Mowi Steinsvik med Returaprisen. Dei har ei sorteringsgrad på nærare 72 prosent – det er heilt eineståande, seier dagleg leiar i Retura Søre Sunnmøre, Øyvind Amdam. Returaprisen vert delt ut til kunder av Retura Gruppen etter kriterier som sorteringsgrad og prioritering av miljøvennlige løysingar. Amdam peiker på Mowi sine høge målsettingar for […]

Endra Tømmedagar – Næringsruter – Mai 2023

Endra tømmedagar i Mai 2023   Næringsruter som går Måndag 01.05 blir henta Tysdag 02.05 Næringsruter som går Torsdag 18.05 blir henta Fredag 19.05 Næringsruter som går Måndag 29.05 blir henta Tysdag 30.05    

Bygderydding 2023

  Nå startar VØR og Retura Søre Sunnmøre med bygderydding i Volda og Ørsta. Dette er eit samarbeid vi har hatt med dei ulike grendelaga i over 20 år. Ved bygderydding sett Retura ut ein container for elektrisk avfall/kvitevarer og ein for skrapjern/metall i kvar bygd. Desse står tilgjengeleg ei veke og blir bytta om […]

Varsel om prisregulering frå 1. Januar 2023

Ved lansering av ny nettside rett før jul 2022 vart ikkje prisvarsel med over på den nye nettstaden vår. Den vert difor lagt ut på nytt no.   Myndigheitene har vedteken endring i Co2 avgift på forbrenning av avfall. Endringar i Avfallsforskriften vil få konsekvens for mange verksemder.   Auke i Co2-avgift på forbrenning av […]

Endra Tømedagar – Næringsruter – Jula 2022

Næringsrute Restavfall som går Måndag 26.12 blir henta Torsdag 29.12. Næringskunder Restavfall på Vartdalstranda fra Lidadal til Nordre Vartdal og fra Åmdal til Sæbø blir henta tysdag 27.12.   Næringsrute Papp Tysdag 27.12 går som vanleg. Næringsrute Restavfall torsdag 29.12 går som vanleg. Næringsrute Restavfall fredag 30. 12 går som vanleg.   For øvrige ruter sjå tømekalender.

Midlertidig pris-tillegg for auka drivstoffprisar

Kjære kunde. Dessverre ser vi oss nødt til å tillegge våre kunder eitt drivstoff-tillegg. Dette med bakgrunn i den kraftige auken i drivstoffprisane. Tillegget på +10% kjem på alle transport-tenestene våre og er gjeldande frå 1. april 2022.   Dette er sjølvsagt ingen ønska situasjon frå vår side og vi håper at situasjon normaliserer seg […]

Vedteken CO2 avgift frå 1. Januar 2022

Vedteken CO2 avgift frå 1. Januar 2022 Det vart i Stortinget fredag 17.desember, i revidert Statsbudsjett, vedteken innføring av CO2 avgift på avfall som skal til forbrenning. CO2 avgifta pålydande kr.106,- pr. tonn vil verte lagt på tonnprisen på alle avfallstyper som sluttbehandlast ved Norske forbrenningsanlegg. Avgifta gjerast gjeldande for alle frå 1. Januar 2022 […]

Fornya miljøsertifikat

– Miljøengasjementet i Retura Søre Sunnmøre er sterkt, og vi vil vere leiande på dette i vår region. Difor er vi glade for at vi no er re-sertifisert for ISO 14001 og ISO 9001 som er standardane for miljø- og kvalitetsleiing. – Retura Søre Sunnmøre har hatt desse sertifikata i to periodar sidan 2016, og […]

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.