Avfallsplan

Myndigheitene stiller krav til avfallsplan og sluttrapport for prosjekt som inkluderer nybygg over 300m2 bruksareal, riving eller rehabilitering av bygg på meir enn 100m2, samt oppføring, endring eller riving av konstruksjonar som genererer meir enn 10 tonn avfall.

Kompetanse og erfaring

Retura Søre Sunnmøre har kompetansen og erfaringa som skal til for å løyse dette på ein god og tilfredsstillande måte. Om ein startar dialogen tidleg og planlegg godt i forkant av prosjektet, kan ein lettare finne ei praktisk og økonomisk god løysing. Vi vil kartlegge avfallstypar og berekne mengder, samt ordne med ei praktisk løysing for avfallsplan og sluttrapport.

Miljøsaneringsrapport

Retura vil også kunne hjelpe i dei prosjekta med krav om ein miljøsaneringsrapport, inkludert våre gode og tilpassa råd angåande utstyr, transport, logistikk m.m.

Ingen oppdrag er for store eller for små for oss. Ta kontakt så løyser vi ditt behov.

Usikker på kva du treng og ynskjer kontakt med oss?

Ring oss eller ta kontakt via skjema her 

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.