Bygderydding 2024

  Nå startar VØR og Retura Søre Sunnmøre med bygderydding i Volda og Ørsta. Dette er eit samarbeid vi har hatt med dei ulike grendelaga i over 20 år. Ved bygderydding sett Retura ut ein container for elektrisk avfall/kvitevarer og ein for skrapjern/metall i kvar bygd. Desse står tilgjengeleg ei veke og blir bytta om […]

Endra tømmedagar i samband med Påske 2024

Tømmedagar i samband med Påske 2024   Volda og Ørsta Kommune: Næringsruter som går  Torsdag 28.03 og Fredag 29.03 blir henta Onsdag 27.03. Næringsrute som går Måndag 01.04 blir henta Tysdag 02.04. Næringsrute som går Tysdag 02.04 blir henta Onsdag 03.04.     Hareid, Herøy, Sande og Ulstein Kommune: Næringsrute som går Torsdag 28.03  blir henta Måndag 25.03. Næringsrute som går Fredag 29.03 blir […]

Endra tømmedagar – Næringsruter – Jula 2023

Næringsrute Restavfall som går måndag 25.12 blir henta torsdag 28.12. Næringsrute Papp tysdag 26.12 blir henta onsdag 27.12. Næringsrute Restavfall torsdag 28.12 går som vanleg. Næringsrute Restavfall fredag 29.12 går som vanleg. Næringsrute Restavfall måndag 01.01.2024 blir henta torsdag 04.01.2024   For øvrige ruter sjå tømekalender.

Varsel om prisregulering frå 1. Januar 2024

Co2-avgifta på forbrenning av avfall Stortinget har vedteke i Statsbudsjettet for 2024 å auke Co2 avgifta på forbrenning av avfall frå kr 131,- pr. tonn med auke kr 354,- pr. tonn. Auke ca. 270%.  Ny slik avgift vert då totalt kroner 485,- pr. tonn. Dette er endring i offentlege skattar og avgifter og vi vil […]

Mowi Steinsvik får Returaprisen

– Vi gratulerer Mowi Steinsvik med Returaprisen. Dei har ei sorteringsgrad på nærare 72 prosent – det er heilt eineståande, seier dagleg leiar i Retura Søre Sunnmøre, Øyvind Amdam. Returaprisen vert delt ut til kunder av Retura Gruppen etter kriterier som sorteringsgrad og prioritering av miljøvennlige løysingar. Amdam peiker på Mowi sine høge målsettingar for […]

Endra Tømmedagar – Næringsruter – Mai 2023

Endra tømmedagar i Mai 2023   Næringsruter som går Måndag 01.05 blir henta Tysdag 02.05 Næringsruter som går Torsdag 18.05 blir henta Fredag 19.05 Næringsruter som går Måndag 29.05 blir henta Tysdag 30.05    

Fornya miljøsertifikat

– Miljøengasjementet i Retura Søre Sunnmøre er sterkt, og vi vil vere leiande på dette i vår region. Difor er vi glade for at vi no er re-sertifisert for ISO 14001 og ISO 9001 som er standardane for miljø- og kvalitetsleiing. – Retura Søre Sunnmøre har hatt desse sertifikata i to periodar sidan 2016, og […]

Ny dagleg leiar

Øyvind Amdam er tilsett som ny dagleg leiar i Retura Søre Sunnmøre.

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.