TØMEDAGAR 2021

Tømekalendar 2021. Klikk på knappen til høgre for å finne din tømekalendar.

BESTILL CONTAINER

Leig ein container i dag! Vi har container som kan dekke dei fleste behov

Tømedagar i samband med helligdagane i Mai 2021

Her får du informasjon om henting i samband med helligdagane i mai 2021.

BYGDERYDDING 2021

  Etter påske startar VØR og Retura Søre Sunnmøre med bygderydding i Volda og Ørsta. Dette er eit samarbeid vi har hatt med dei ulike grendelaga i over 20 år. Ved bygderydding sett Retura ut ein konteiner for elektrisk avfall/kvitevarer og ein for skrapjern/metall i kvar bygd. Desse står tilgjengeleg ei veke og blir bytta…

OM OSS

Totalleverandør av avfallstenester

Om-Oss-image

Retura Søre Sunnmøre AS leverer containertjenester til privatmarknaden og er ein totalleverandør av avfallstenester for næringslivet på Søre Sunnmøre. Vi kombinerer høg avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrar kundane våre dei rette avfallsløysningane som tek omsyn til både miljø og økonomi.

OPNINGSTIDER MILJØSTASJON

Velkomen til vårt anlegg i Hovdebygda

02_flyfoto_vor_org

Måndag: 08.00 – 15.30

Tysdag: 11.00 – 19.00

Onsdag: 08.00 – 15.30

Torsdag: 08.00 – 15.30

Fredag: 08.00 – 15.30

Laurdag: 09.00 – 12.00 (kun sommarhalvår untatt Juli måned)

Stengt alle bevegelege heilagdagar

Onsdag 31.03.2021: 08.00 – 12.00

  • Retura har kontortid kvardagar 08.00 – 16.00.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Instagram