Transport

 

I tillegg til containertransport og avfall driv vi også med fleire typar transport, alt i frå varebilar med hengar til vogntog.

  • Flytting av maskiner, traktorar og bilar med maskinflak
  • Frakt av stykkgods og bulkfraksjonar med 100m3 aluminiumsskap lokalt, i tillegg køyrer vi ein del turar mot østlandet.
  • ADR – transport av farleg avfall og farleg gods
  • Innhenting av utrangert utstyr, køyretøy, maskiner, campingvogner, båtar m.m
  • Transport av lause masser (jord, grus, stein) med tipp