Bent Jan Nilsen

Dagleg leiar 

+47 958 13 388

bent.nilsen@retura.no

Jon Arne Steinsvik

Kunde / marknad / logistikk

+47 906 70 596

jon.steinsvik@retura.no

Mads Indresøvde

Transport / HMS / Fagleg leiar

+47 412 13 940

mads.indresovde@retura.no

Jon Magne Aasen

Maskinførar

+47 958 98 210

Stian Skare

Sjåfør krokbil

+47 984 30 118

Øyvind Bjørkedal

Sjåfør kranbil

+47 995 02 994

Mathias Kaiser

Sjåfør krokbil/liftbil

+47 906 35 619

Leif Arne Høgalmen

Sjåfør / verkstad

+47 918 03 321