TRYKK HER FOR SORTERINGSVEGLEIAR

Restavfall er det avfallet som er igjen når alle avfallstyper som kjeldesorterast, er sortert ut.

Innhaldet i restavfall kan derfor variere, avhengig av ordninga for kildesortering som gjeld der du bur. Det er spesielt viktig at farleg avfall, batterier og EE-avfall aldri kastast i restavfallet.