Både privatpersonar og bedrifter kan leige container av oss. Vi køyrer ut ønska container og hentar den når du er ferdig med jobben. Enklare vert det ikkje!

Benytt bestillingsskjema for å bestille container. Her ligg også informasjon om dei vanlegaste containertypane.

Du kan også sende en epost med bestilling til rss@retura.no

Ofte kan vi hjelpe våre kundar samme dag, men det er ønskeleg med varsel minimum 1 dag i forkant.
Avviksgebyr og andre overraskingar – korleis unngå?

Overfylt container eller feilsortering kan føre til høgare kostnader og avviksgebyr.

  • Les vår sorteringsguide godt
  • Pass på at containeren ikkje vert fylt langt over kanten