VELLUKKA KILDESORTERING STARTAR MED GOD PLANLEGGING. VI HJELPER DEG!

Eit grundig forarbeid sikrar løysingar som er miljøriktige, økonomiske og praktiske. Retura Søre Sunnmøre har høg kompetanse innan planlegging av avfallsløysingar og bistår gjerne våre kundar med å utarbeide avfallsplanar.

Bygg- og anleggsbransjen er pålagt å kildesortere byggavfall. Alle nybygg over 300 kvm har krav om avfallsplan. Krav om avfallsplan gjeld også riving og rehabilitering av bygningar over 100 kvm.

Vi kan hjelpe deg med å kartlegge avfallstyper og beregne mengder (avfallsplan), i tillegg til å utarbeide forslag til ei praktisk og økonomisk løysing.

For våre kundar innan bygg- og anleggsbransjen har Retura utarbeidd eit eige beregningsverktøy som gjer det raskt og enkelt å rekne ut omfanget av avfall.

Bygge- og rivingsavfall kan vere:

  • Trevirke

  • Gips

  • Papp og papir

  • Plast

  • Forskjellige typer farlig avfall

 Avfallsplan og sluttrapport

Det er i dag krav frå kommunene om avfallsplan og sluttrapport ved

  • nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal
  • rehabilitiering eller riving av bygg på over 100 kvadratmeter bruksareal
  • oppføring, endring eller riving av konstruksjonar som genererer over 10 tonn avfall.

Det er viktig å ta kontakt med oss i forkant av eit prosjekt, slik at vi kan få opprette dei data som trengs. På denne måten får vi registrert inn avfallet og knytta det mot prosjekt etterkvart som avfallet vert levert inn.

Ved prosjekt slutt sender vi kunden ein oversiktleg sluttrapport som viser dato, klokkeslett, type avfall og vekt innlevert.

60% av avfallet skal kjeldesorterast.

Miljøsaneringsbeskrivelse

Det er idag krav om miljøsaneringsbeskrivelse ved endring eller riving av eksisterande byggverk dersom

  • arbeidet innbefattar del av bygning på over 100 kvadratmeter BRA
  • oppføring, endring eller riving av konstruksjonea og anlegg som genererer over 10 tonn avfall

Prosjektering og utførelse av miljøsanering må vere ansvarsbelagt før kommunen kan gi tillatelse

Retura Søre Sunnmøre er behjelpeleg med utarbeiding av miljøsaneringsrapport på mindre bygg. Vi vil også kome med gode råd angåande utstyr, transport, logistikk m.m.