Retura Søre Sunnmøre tilbyr våre kunder nytt og bedre rapporteringsverktøy for miljørekneskap!

Myndigheitene stiller stadig strengare krav til gjenvinning og rapportering av avfall som oppstår hos deg som næringsdrivende.

Det nye rapporteringssystemet gir deg som kunde unik muligheit til å halde oversikten over avfallsstrømmene dine til ei kvar tid!

Som totalkunde av Retura Søre Sunnmøre har du fri tilgang til denne rapportmodulen frå oss.

Fordelane for deg som kunde;

  • Velg periode du ønsker rapport for
  • Betre inndeling ang. sorteringsgrad (deponi, energi- / materialgjenvinning)
  • Online-oppdatering av rapporten (er varen veid inn, ligger det tilgjengeleg i web-rapporten omgåande)

Klikk her for å komme til miljøregnskapet

Ta kontakt med oss for nytt brukernavn og passord.