Sommarjobb i Retura?

Retura treng sjåfør med førarkort klasse C og YSK-bevis til lokal containertransport i sommar. Hovudsakleg veke 26 til og med veke 34, men med moglegheit for meir.
Ta kontakt med Mads på 41213940 eller Jon Arne på 90670596 om dette er noko for deg.
E-post: rss@retura.no