I samband med jul og nyttår vert hentedagane for bedrifter slik:

NB! Hugs å sette fram avfallet til klokka 06.00 desse dagane pga køyring av doble ruter.

  • Mandag 23.12 går som normalt, men tidleg
  • Tysdag 24.12 (papprute) vert henta Mandag 23.12 ut på dagen
  • Onsdag 25.12 (glas/metall) vert henta Mandag 23.12 ut på dagen
  • Torsdag 26.12 vert henta Fredag 27.12, tidleg
  • Fredag 27.12  går som normalt, ut på dagen

Resten går som normalt.

Vi ynskjer alle våre kundar god jul og godt nytt år!